Kielelliset vaikeudet

Kielihäiriöille on tunnusomaista viivästynyt tai puutteellinen  kielellinen kehitys. Dysfasia on kielen kehityksen erityisvaikeus jonka katsotaan johtuvan keskushermoston vauriosta.

Kuinka tuetaan kielihäiriöisiä oppilaita?

 1. Tieto esitetään
 monipuolisesti
 2. Rakenne ja
 oppimisympäristö
 3. Opetus ja
 opiskelutekniikka
 4. Kuvallinen
 tuki
 5. Apuvälineet
 • kuvat, elokuvat, musiikki, piirrokset, pienoismallit
 • vaihdellaan opetustapaa
 • vaihdellaan työtapoja (kirjoittaminen, lukeminen, laulaminen, kuuntelu, sanoilla leikkiminen, näytteleminen)
 • luokitellaan tehtäviä
 • värikoodit (esim. kieliopissa ja matematiikassa)
 • muutoksista kerrotaan oppilaalle hyvissä ajoin 
 • vähennä melua luokassa (ääntä eristävät materiaalit) 
 • hiljainen työskentelynurkkaus 
 • Kuvakerronta ja sosiaaliset tarinat (voidaan käyttää riitojen selvittelyssä, syy-seuraussuhteiden selkeyttämisessä, tunnereaktioden purkamisessa, apuna sosiaalisiin vaikeuksiin)
 • yksi ohje kerrallaan
 • puhu oppilaalle (katsekontakti)
 • puhu hitaasti ja selvästi
 • tiivistä ja toista
 • älä korjaa kielivirheitä (toista oikeassa muodossa)
 • tukiviittomat
 • luokittelu
 • teeman mukainen tuki- / työvihko
 • vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
 • kuvatuki (esim. oppiaine, vihko tai tehtävä merkitään tietyllä kuvalla tai merkillä).
 • selkokieliset kirjat
 • puhesyntetisaattori
 • Lexia (sisältää kuvapankkeja ja sanakirjoja eri kielillä)
 • Papunet (sisältää kuvapankin, selkokielisiä tekstejä ja pelejä)
 • kuvaohjelmat

Mitä tulisi ottaa huomioon?

- puheen tuottamisen vaikeus

 • sanojen löytäminen
 • omin sanoin kertominen
 • epäselvä puhe
 • yksinkertaiset lauseet

- puheen ymmärtämisen vaikeus (vaikea ymmärtää huumoria)
- suppea sana- ja käsitevarasto
- uudet tilanteet tuntuvat rasittavilta
- muita kielihäiriöihin liittyviä vaikeuksia

 • hahmottamisvaikeudet
 • keskittymisvaikeudet
 • sulkeutuneisuus
 • kömpelyys
 • hitaus
 • vaikeudet sosiaalisissa suhteissa ja kaverisuhteissa
( Tulosta kokoelma 0 kpl ) ( ? )
Kokoelma

Kerää mielenkiintoiset sivut kokoelmaan:
Jonka voit:
Tallentaa PDF tiedostona
tai tulostaa.

www.sipoo.fi

Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo

Vaihde: 09 23531

info (at) sipoo.fi

powered by eMedia