Oppilaan hyvinvointi

Johdanto

Tämän käsikirjan tarkoitus on toimia konkreettisena työvälineenä, jota jokainen esiopetuksessa tai oppilaiden kanssa työskentelevä ja huoltajat voisivat käyttää hakuteoksena erityisopetukseen ja oppilashuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Jotta muutosten ja päivitysten tekeminen käsikirjaan on mahdollista, ja jotta käyttäjät saavat itselleen ajantasaista tietoa, on käsikirja toteutettu sähköisessä muodossa. Käsikirjan ensimmäinen sähköinen versio valmistui syksyllä 2011, jonka jälkeen sisällöt ja toimintamallit on otettu yhteiseen käyttöön Sipoossa. Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti.

Lue lisää


Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta ja mahdollisuus saada koulunkäyntiinsä ohjausta ja tukea jokaisena koulupäivänä. 

Mikäli yleinen tuki ei riitä, voidaan tarjota säännöllisempää tukea tai useampia samanaikaisia tukimuotoja.

Erityistä tukea tajotaan, mikäli kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta aikaisempien tukitoimien avulla.

 

www.sipoo.fi

Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo

Vaihde: 09 23531

info (at) sipoo.fi

powered by eMedia